Trường mầm non Ân Hữu được thành lập tháng 10 năm 1992 thuộc Trường Mầm non Dân lập, về cở sở vật chất trường mượn phòng làm việc hợp tác xã để dạy nhờ,  đến năm 1995 hợp tác xã và nhân dân tự nguyện ...