Trường mầm non Ân Hữu được thành lập tháng 10 năm 1992 thuộc Trường Mầm non Dân lập, về cở sở vật chất trường mượn phòng làm việc hợp tác xã để dạy nhờ,  đến năm 1995 hợp tác xã và nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng 15 phòng trên 5 thôn đủ cho học sinh ra lớp, về đội ngũ giáo viên đảm bảo theo qui định 1 giáo viên/ 1 lớp, tiền lương giáo viên hưởng hợp tác xã trả quy đổi bằng lứa, và xã Ân Hữu thuộc diện xã nghèo nên đời sống giáo viên gặp rất nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm cửa các cấp lãnh đạo đặc biêt lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo Hoài Ân, lãnh đạo UBND huyên Hoài Ân, UBND tỉnh Bình Định đã chuyển đổi Trường Mầm non Dân lập sang Trường Mầm non Quốc lập từ năm 2003 cho đến nay

         Trường mầm non Ân Hữu được thành lập tháng 10 năm 1992 thuộc Trường Mầm non Dân lập, về cở sở vật chất trường mượn phòng làm việc hợp tác xã để dạy nhờ,  đến năm 1995 hợp tác xã và nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng 15 phòng trên 5 thôn đủ cho học sinh ra lớp, về đội ngũ giáo viên đảm bảo theo qui định 1 giáo viên/ 1 lớp, tiền lương giáo viên hưởng hợp tác xã trả quy đổi bằng lứa, và xã Ân Hữu thuộc diện xã nghèo nên đời sống giáo viên gặp rất nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm cửa các cấp lãnh đạo đặc biêt lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo Hoài Ân, lãnh đạo UBND huyên Hoài Ân, UBND tỉnh Bình Định đã chuyển đổi Trường Mầm non Dân lập sang Trường Mầm non Quốc lập từ năm 2003 cho đến nay. Hiện năm học 2017-2018 về cơ cấu tổ chức, cở sở vật chất chức và các hoạt động của trường  như sau:

         - Trường có 1 chi bộ 4 đảng viên(4 chính thức), có 1 tổ chức công đoàn với 10 đoàn viên. Có 1 tổ chuyên môn gồm 09 người trong đó có 2 CBQL, 7 giáo viên, không tính 2 giáo viên hợp đồng tiết và 1 nhân viên,

        - Tổng số cán bộ công chức, viên chức 12 người trong đó biên chế 10 người, hợp đồng giảng dạy 2 giáo viên, trình độ chuyên môn của cán bộ công chức, viên chức năm học 2017-2018 trên chuẩn 12/12 đạt 100%,

        - Tổng số phòng học: Toàn trường có 16 phòng học hiện đang sử dụng 8 phòng trong đó có 1 phòng dùng làm văn phòng còn 8 phòng đang xuống cấp năng không sử dung, các phòng năm học 2017-2018 sử dụng như sau:

         + Phòng học kiên cố có 1 phòng xây dựng năm 2007 do dự an ECCE tài trợ

        + Phòng học bán kiên cố có 7 phòng  xây dựng từ năm 1995 dân và hợp tác xã xây dựng, hiện trường đang học nhờ 2 lớp Trường Tiểu học Ân Hữu,

- Tổng số lớp và học sinh mẫu giáo ra lớp: Trường có 9 lớp, tổng số học sinh ra lớp 284/290 cháu tỷ lệ 97,93%, trong đó số lớp và số học sinh ra lớp từng độ tuổi như sau: Lớp mẫu giáo trẻ 3 tuổi 1 lớp có 23 học sinh, Lớp mẫu giáo trẻ 4 tuổi 1 lớp có 31 học sinh, Lớp mẫu giáo trẻ 5 tuổi 2 lớp có 69 học sinh, Lớp  mẫu giáo trẻ ghép 3,4 tuổi 2 lớp có 58 học sinh, Lớp mẫu giáo trẻ ghép 3,4,5  tuổi 3 lớp có 102 học sinh, tuy nhiên về cơ sở vật chất trường, lớp còn gặp nhiều khó khăn nhưng sự quam tâm cửa phụ huynh hoc sinh đặc biệt sự yêu nghề, mến trẻ và tâm huyết với nghề nghiệp và nhận thức đúng về tầm quan trọng trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ nên giáo viên luôn tìm tòi học hỏi để nâng cao tay nghề năm học 2016-2017 giáo vượt chuẩn 87,5% năm học nầy đạt 100%.

         Hàng năm trường mầm non Ân Hữu đã tiến hành đánh giá chất lượng giáo dục theo Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non nhưng chưa đạt và đánh giá Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 8/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Trường Mầm non Ân Hữu tiên hành đánh giá các tiêu chí,  tiêu chuẩn nhưng chưa đạt. Lý do cơ sở vật chất trường lớp chưa đảm bảo theo quy định trường mầm non đạt chuân quốc gia. Vì điêu kiên cơ sơ các cấp học nói chung Bật học Mầm non nới riêng còn gặp nhiều khó khăn, nên việc xây dựng từng bước khắn phục dần để đảm bảo dạy và học cho học sinh các cấp, nên hiện tai trường đang chuẩn bị tiến hành xây dựng điểm chính thôn Liên Hội gòm 4 phòng học và khu nội bộ tổng diên tích của trường trên 4.000m2 dự kiến Trường Mầm non Ân Hữu đạt chuân quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng đạt mức độ 3 váo năm học 2019-2020,

Trường Mầm non Ân Hữu tuy gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và học sinh ra lớp nhưng Trường Mầm non Ân Hữu luôn đoàn kết nội bộ tốt đặc biệt dân Ân Hữu có truyền thống hiếu học nên chất lượng giáo viên vượt chuần và học sinh năm học sau tăng hơn so năm học trước.